Nytt forskningsprogram om unga i arbetslivet

2019-01-24 13:00

Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna ökat på senare år bland yngre. AFA Försäkring satsar nu på uppdrag av arbetsmarknadens parter 40 miljoner kronor på åtta forskningsprojekt om unga i arbetslivet.

– Tidigare forskning om unga på arbetsmarknaden är relativt begränsad och det saknas kvalitativa studier. Statistik från vår skadedatabas visar att psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar har ökat på senare år i den yngre åldersgruppen, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Nu satsar AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram med fokus på unga. Åtta forskningsprojekt ska under fyra år studera de ungas förutsättningar i arbetslivet. Vår förhoppning är att programmet ska resultera i konkreta åtgärder som kan bidra till att unga får en god och hälsosam start på yrkeslivet.

De åtta projekten i FoU-programmet Ung i arbetslivet är:

Depression/ångestsyndrom samt sjukfrånvaro bland unga arbetare i privat sektor – mönster och betydelsen av arbetsmiljöfaktorer

Emma Björkenstam tilldelas 4 118 000 kronor för att studera samband över tid mellan psykisk ohälsa och sjukfrånvaro respektive arbetsmiljön i privat sektor. Emma Björkenstam, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet, tel: 076–212 27 04, e-post: emma.bjorkenstam@ki.se.

Säker ledare – ett samverkansprojekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur i bygg- och anläggningsindustrin

Martin Grill tilldelas 4 968 000 kronor för att undersöka hur ledarutvecklingsinsatser kan utveckla säkerhetsledarskapet hos nyanställda platschefer i bygg- och anläggningsindustrin. Martin Grill, doktor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet, tel: 031–786 16 63, e-post: martin.grill@gu.se.

Onboarding version 2.0: Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress hos unga vuxna

Petter Gustavsson tilldelas 5 647 000 kronor för att i en litteratur-, intervju- och fältstudie analysera onboarding-program utifrån hur proaktivitet, stress och återhämtning hanteras. Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, tel: 070–536 36 59, e-post: petter.gustavsson@ki.se.

Återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga

Ritva Rissanen tilldelas 5 153 000 kronor för att studera sjukskrivningsmönster hos personer med en arbetsskada och hur de på 19–29 år upplever skadan och tiden därefter. Ritva Rissanen, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet, tel: 08–524 833 52, e-post: ritva.rissanen@ki.se.

Hyperaktivitetsstörningar bland unga vuxna inom privat sektor – hur påverkar diagnos och medicinering senare arbetsanknytning och sjukfrånvaro?

Magnus Helgesson tilldelas 5 313 000 kronor för att studera arbetsanknytning och sjukfrånvaro hos personer i åldern 19–29 år i privat sektor med diagnosen ADHD. Magnus Helgesson, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet, tel: 08–524 832 20, e-post: magnus.helgesson@ki.se.

Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa

Susanne Tafvelin tilldelas 4 920 000 kronor för att kartlägga unga chefers arbetsmiljö och hälsa och för att undersöka hur man kan skapa goda förutsättningar för dem. Susanne Tafvelin, docent i psykologi vid Umeå universitet, tel: 070–590 66 68, e-post: susanne.tafvelin@psy.umu.se.

Ett hållbart arbetsliv för unga vuxna – ledarskap, lärande och osäkerhet

Erika Wall tilldelas 3 592 000 kronor för att genom gruppintervjuer undersöka hur unga vuxna upplever sin start i yrkeslivet. Erika Wall, docent i sociologi vid Mittuniversitetet, tel: 010–142 85 92, e-post: erika.wall@miun.se.

Visst vill jag vara chef! En studie av unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv

Christina Björklund tilldelas 5 700 000 kronor för att undersöka unga chefer ur ett individ- och ett organisationsperspektiv med hjälp av enkäter och individuella intervjuer. Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska Institutet, tel: 08–524 852 63, e-post: christina.bjorklund@ki.se.

Mer information
Läs mer om projekten och FoU-programmet Ung i arbetslivet på afaforsakring.se/forskning/program/ung-i-arbetslivet.
Frida Winnerstig, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–3864598, frida.winnerstig@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring, 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring, 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på afaforsakring.se/forskning.