Återbetalning av premier

2016-09-01 11:00

AFA Försäkring återbetalar drygt 3,4 miljarder i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna, AGS, till arbetsgivare inom privata näringslivet samt till kooperativa arbetsgivare KFO-LO. Återbetalningarna avser premier för år 2004.

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har fattat beslut om att återbetala premier för den kollektivavtalade avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS till arbetsgivare inom privata näringslivet samt till kooperativa arbetsgivare KFO-LO för år 2004. Totalt handlar det om det 3,450 miljarder kronor.

Återbetalningen till den privata sektorn inom avtalsområde Svenskt Näringsliv – LO samt till avtalsområde KFO-LO kommer att ske under hösten 2016. Återbetalningen till arbetsgivare inom avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO kommer att ske genom Fora som administrerar premiehanteringen. Kooperativa arbetsgivare kommer att få återbetalningen via Folksam. Återbetalning kommer även att ske som tidigare meddelats till Pacta, Svenska Kyrkan, KFS m.fl. om cirka 300 miljoner kronor.

Tidigare har återbetalning av avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004 gjorts under hösten 2015 till arbetsgivare inom KL-sektorn, kommuner och landsting samt regioner om ca 4,9 miljarder kronor.

Bakgrund till premieåterbetalningen: 
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL samt AGS ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal inom avtalsområde kommuner och landsting samt inom avtalsområde Svenskt Näringsliv - LO och avtalsområde KFO-LO.

Den 1 juli 2008 reformerades det allmänna sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning av Försäkringskassan har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.

AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag.

Mer information (arbetsgivare):
Frågor om återbetalningen från arbetsgivare inom avtalsområde Svenskt Näringsliv-LO besvaras av Foras kundcenter 08-787 46 23. Frågor från kooperativa arbetsgivare besvaras av Folksam kundservice 020-485 485, E-post afa-ags@folksam.se. 

Mer information (media):
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05
Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör, AFA Försäkring, tel 08-696 48 04