Seminarium - Arbetets betydelse för sömnstörningar

2013-05-06 13:00

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, på regeringens uppdrag sammanställt aktuell kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar. Den helt nya rapporten visar att det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan arbete och sömnstörningar. Charlotte Hall, SBU, presenterar rapporten vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 13 maj.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, på regeringens uppdrag sammanställt aktuell kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar. Den helt nya rapporten visar att det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan arbete och sömnstörningar.

Goda arbetsförhållanden är kopplat till mindre sömnstörningar. Rapporten har också funnit vad i arbetet som har samband med högre förekomst av sömnstörningar. Sådana exempel är alltför höga krav i arbetet, psykiskt ansträngande arbete eller mobbning på arbetsplatsen. Personer som arbetar skift har mer sömnstörningar.

En brett sammansatt grupp av forskare och kliniskt verksamma experter har deltagit i arbetet. Steven Linton, professor i psykologi, har varit gruppens ordförande. Rapporten presenteras av projektledaren, med dr Charlotte Hall, SBU.

Seminariet kommer att direktsändas på www.afaforsakring.se och kommer även kunna ses där i efterhand.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast fredag 10 maj.

Tid: Måndagen den 13 maj kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm


Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.