Villkor för användning av pressbilder

AFA Försäkrings pressbilder kan användas fritt i redaktionella sammanhang om inte annat anges.  

- Bilderna får inte publiceras kommersiellt eller i sammanhang som kan upplevas stötande  
- Nedladdade bilder får inte säljas, överlåtas eller lagras digitalt av extern bildanvändare
- Vid publicering ska alltid källan anges, skriv ; Foto: fotografens namn

- Ändringar i bilderna får inte göras utan tillstånd. Det gäller beskärningar, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar.

Kontakta vår presspersonal om du har frågor om bilder och användning. 

Till presskontakter