Information om behandling av personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som anmält dig till något av våra nyhetsbrev. Här beskriver vi närmare hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Utskick av nyhetsbrev

Vi behandlar uppgift om din mailadress för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna sprida information om AFA Försäkrings områden till dig som prenumerant på nyhetsbrevet.

Inbjudan till seminarium och event

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att informera och skicka inbjudningar till våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att underhålla vår relation med dig som intressent till AFA Försäkrings verksamhet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.