Nya Torsgränd

Under 2011 fick Afa Fastigheter information om att ett 30-tal hyresgäster upplevt hälsoproblem i fastigheten Sabbatsberg 22 och/eller observerat skador som kan tyda på fukt. Sedan problemen uppdagades har Afa Fastigheter genomfört mätningar och besiktningar.

Afa Fastigheter är en del av Afa Försäkring som värnar om 4,9 miljoner människors hälsa och arbetsmiljö. Att äga ett sjukt hus med risk för människors hälsa är inte förenligt med de värderingar vår verksamhet grundas på. Därför tror vi att den ansvarsfulla lösningen är att istället riva och bygga nytt. Ett nytt friskt hus.

Torsgränderna ska bli ett tillgängligt och hållbart område som tillför ett naturligt flöde mellan innerstadens delar. Ett område för människor att bo, leva och mötas i.

Läs mer på webbplatsen Nya Torsgränd.