Susanna Stymne Airey – chef Förebygga

Susanna pratar gärna om:

Arbetsmiljöfrågor, arbetsolyckor, risker och förebyggande åtgärder, arbetsmiljöforskning och forskningsfinansiering. 

Kort om Susanna Stymne Airey: 

Susanna Stymne Airey har disputerat i miljöekonomi och har lång erfarenhet av att arbeta med forskning och hur den kan komma till praktisk nytta i samhället. Hon pratar gärna om vikten av att arbeta förebyggande för att minska ohälsa och arbetsskador på arbetsplatserna och om hur forskning inom arbetsmiljö och hälsa kan omsättas i praktiken. Hon kan också ta fram siffror och statistik på det mesta som rör arbetsskador. Susanna har även god inblick i aktuell arbetsmiljöforskning och dess finansiering. 

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mail till afaseminarier@afaforsakring.se

Andra experter

     
 Lars-Gunnar Lindberg  Anna Weigelt  Elisabeth Wisén Lars Edberg Michel Normark

Se en kort filmad intervju med Susanna Stymne Airey.

Kontakt

Kontaktperson: Camilla Hagblom

Telefon: 08-696 48 42

E-post: afaseminarier@afaforsakring.se