Elisabeth Wisén – chef Skadereglering

Elisabeth pratar gärna om:

Arbetsmarknadsfrågor ur ett svenskt och internationellt perspektiv, digitalisering, förändrade kundförväntningar, förändringsprocesser och verksamhetsutveckling av försäkringsbranschen. 

Kort om Elisabeth Wisén:

Elisabeth Wisén har gedigen erfarenhet av förändringsledning, utvecklings- och effektiviseringsarbete inom skadeförsäkringsbranschen, i Sverige och Norden såväl som i en internationell kontext. Hon är en van föreläsare när det gäller förändringsprocesser, strategiskt ledarskap och vad makro-trenderna på arbetsmarknaden innebär för försäkringsbranschen.

Vill du boka Elisabeth? Skicka ett mail till afaseminarier@afaforsakring.se

Andra experter

     
 Lars-Gunnar Lindberg  Anna Weigelt  Lars Edberg Susanna Stymne Airey Michel Normark

Se en kort filmad intervju med Elisabeth Wisén.

Kontakt

Kontaktperson: Camilla Hagblom

Telefon: 08-696 48 42

E-post: afaseminarier@afaforsakring.se