Anna Weigelt – analyschef

Specialområden: statistik och analys av arbetsskador och sjukfrånvaro. Anna Weigelt föreläser och deltar gärna i expertpaneler. Hon kommer till Almedalen 2020.

Anna Weigelt berättar om sitt expertområde.

Ämnesområden

  • arbetsolyckor
  • långvarig sjukfrånvaro
  • fallolyckor
  • psykiska diagnoser
  • vibrationsskador
  • hot och våld

Statistiken kan bland annat brytas ner på olika yrken, branscher, kön, ålder och geografiska områden.

Kort om Anna Weigelt

Anna Weigelts expertområde är arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden. Hon kan presentera statistik och analyser på ett pedagogiskt sätt. Anna Weigelt är expert på AFA Försäkrings unika skadedatabas med nära 14 miljoner ärenden. Hon kan även förklara skillnaderna mellan statistiken från AFA Försäkring och den från Arbetsmiljöverket.

Anna Weigelts bakgrund

Anna Weigelt har en magisterexamen inom nationalekonomi från Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet som utredare från olika fackförbund och jobbar sedan åtta år tillbaka på AFA Försäkring, sedan 2015 som chef för Analysavdelningen.

 

Andra experter

     
 Lars-Gunnar Lindberg  Lars Edberg
 Elisabeth Wisén Susanna Stymne Airey Michel Normark