Seminarium: Växande sjuktal – Vad gör Försäkringskassan åt det?

Datum: 2016-01-19
Tid: 08:30 - 10:00

De ökande sjuktalen är en viktig samhällsfråga. Försäkringskassan behöver tillsammans med hälso- och sjukvården och Sveriges arbetsgivare göra en kraftsamling för att bryta trenden och förebygga de växande sjuktalen.

Ann-Marie Begler tillträdde tjänsten som generaldirektör i september 2015 och kommer vid seminariet att berätta om Försäkringskassans arbete framöver. 

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 18 januari

Kontakt: Camilla Arvenberg, AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se