Seminarium: Utvecklingen av godkända arbetssjukdomar

Datum: 2016-04-26
Tid: 08:30 - 10:00

I debatten om arbetssjukdomar figurerar ofta olika siffror och definitioner. I syfte att fördjupa förståelsen kring detta komplexa ämne och regelverkens påverkan av utvecklingen, har AFA Försäkring tagit fram en rapport om arbetssjukdomar.

Rapporten omfattar regelverket för den lagstadgade och den kollektivavtalade försäkringen samt utvecklingen av godkända arbetssjukdomar fördelat på kön, yrke och diagnos. 

Medverkande: Anna Weigelt, analytiker och Michel Normark chef för Analys- och försäkringsvillkor, AFA Försäkring.

Tid: tisdagen den 26 april 08:30-10:00

Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00 

Plats: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm