Seminarium: Unga i arbetslivet

Datum: 2016-02-26
Tid: 08:30 - 10:00

Unga löper generellt lägre risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro än övriga åldersgrupper, men inom vissa områden är de yngsta på arbetsmarknaden extra utsatta. AFA Försäkring har i en ny rapport sammanställt statisk över allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukskrivning för att skapa en bild av riskerna i de ungas arbetsmiljö.

Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring av analytiker Anna Weigelt. Vid seminariet redovisas bland annat vilka som är de vanligaste arbetsolyckorna och vanligaste anledningarna till sjukskrivning bland unga.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 25 februari.

Kontakt: Camilla Arvenberg, AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se