Seminarium om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Den 8 juni presenterar AFA Försäkring rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016. Rapporten beskriver utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro fram till 2014.

Datum: 2016-06-08
Tid: 08:30 - 10:00

Vid seminariet redovisas bland annat olycksfrekvenser inom olika yrken, de vanligaste orsakerna till olycksfall, köns- och åldersskillnader och vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen. 

Arbetsskaderapporten bygger på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Den är en viktig källa till kunskap eftersom 4,5 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i databasen.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef partskontakter och försäkringsvillkor AFA Försäkring, Anna Weigelt, chef analysavdelningen AFA Försäkring, Mats Åhlgren, statistiker och Farhijo Hashi analytiker/statistiker.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 7 juni.

Kontakt: Camilla Arvenberg, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se