Seminarium: Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2015

Datum: 2015-12-09
Tid: 08:30 - 10:00

Försäkringskassan har i uppdrag att analysera och lämna rapporter kring sjukfrånvarons utveckling. Detta görs genom två delrapporter och den andra delrapporten lämnades till regeringen den 30 november.

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenterar Sofia Bill från Försäkringskassan den nya delrapporten. Statistiken som presenteras rör bland annat sjuktal, diagnoser samt skillnader i utvecklingen för män och kvinnor.

För att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal på högst 9,0 dagar vid utgången av år 2020 krävs att både inflödet minskar och att sjukfallen blir kortare än vad de är idag. Försäkringskassan kan inte ensamma nå målet, det krävs en bred samverkan med olika aktörer såsom hälso- och sjukvård och arbetsgivare

Medverkande: Sofia Bill, analytiker på Analys och prognos, Försäkringskassan.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg,
camilla.arvenberg@afaforsakring.se, senast den 8 december.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Till presentationen från seminariet