Seminarium: Psykisk ohälsa i kontaktyrken

Datum: 2015-10-27
Tid: 08:30 - 10:00

Under de senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige och de psykiska diagnoserna står för en stor del av ökningen. Personer som   arbetar i så kallade kontaktyrken brukar ofta nämnas som en särskilt utsatt grupp.    

Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring presenterar en rapport om psykisk ohälsa bland sysselsatta i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn.

 

Psykisk ohälsa i kontaktyrken