Seminarium: Buller i arbetsmiljön

Ljudmiljön kan lätt bli ett arbetsmiljöproblem, då oönskade ljud ofta förstärker en befintlig stressproblematik och utgör en risk för att utveckla hörselrelaterad ohälsa. Detta gäller oavsett arbetsplats. Ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring har utvärderat hur akustiska och organisatoriska åtgärder kan förbättra ljudmiljön i förskolan och minska personalens stressrelaterade hälsa. Ljudmiljön kan lätt bli ett arbetsmiljöproblem, då oönskade ljud ofta förstärker en befintlig stressproblematik och utgör en risk för att utveckla hörselrelaterad ohälsa. Detta gäller oavsett arbetsplats. Ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring har utvärderat hur akustiska och organisatoriska åtgärder kan förbättra ljudmiljön i förskolan och minska personalens stressrelaterade hälsa.

Datum: 2015-09-11
Tid: 08:30 - 10:00
Plats: Hörsalen, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00 

Utifrån den nya forskningen och att förskolan är en utsatt miljö när det gäller exponering för skadligt ljud har Prevent tillsammans med arbetsmarknadensparter och Suntarbetsliv tagit fram webbplatsen Ljudguid för förskolan. Webbplatsen innehåller konkreta tips på enkla åtgärder som kan sänka ljudnivån och minska förekomsten av störande ljud. 

Vid seminariet presenterar Fredrik Sjödin, fil dr i Yrkes- och miljömedicin och forskare vid institutionen för psykologi, Umeå universitet och Britt-Marie Larsson, projektledare, Prevent hur forskningsprojektet och ljudguiden ger motiv och inspiration till arbete för en förbättrad ljudmiljö. Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring kommer att presentera relevant sjukskrivningsstatistik.