Seminarium: Stöd för att förebygga sjukfrånvaro och snabbare återgång i arbete

Datum: 2015-11-26
Tid: 08:30 - 10:00

Sjukskrivningar innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men det finns ekonomiskt stöd att få både från Försäkringskassan och från AFA Försäkring. Arbetsgivare kan söka stöd för behovsutredning när en anställd riskerar att bli sjukskriven och för kostnader i samband med en anställds rehabilitering.

Det så kallade Arbetsplatsnära stödet innebär ekonomisk kompensation vid utredning av förebyggande insatser för att undvika sjukskrivning. Stödet betalas ut av Försäkringskassan och ersätter kostnader för utredning av företagshälsovård eller motsvarande aktör.

Arbetsgivare kan även få ekonomisk ersättning från AFA Försäkring för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringsstödet gäller även för insatser som görs i förebyggande syfte.

Medverkande: Gunni Strandberg och Rebecca Kolga, Försäkringskassan. Maria Göth Federspiel och Gunilla Olofsson, AFA Försäkring.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg,
camilla.arvenberg@afaforsakring.se, senast den 25 november.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm