Seminarier i Almedalen 2018

Det är dags att göra upp med myterna kring den fysiska arbetsmiljön. På AFA Försäkrings seminarier den 3 juli i Almedalen vill vi lyfta utmaningar, risker och möjliga förebyggande åtgärder inom fysiskt krävande arbeten och i kontorsmiljöer. Vi kommer också att diskutera vilka beteenden som formar våra arbetsliv och hur vi kan bryta invanda mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö.

Foto: Fancy, Matton Images

Är arbetsmiljöproblemen lösta inom fysiskt krävande arbeten?

Tis 3/7 13:00-14:15, "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2. (Enklare lunch serveras från 12:45.)

Vi lyfter utmaningar och risker med fysiskt krävande jobb, diskuterar förebyggande åtgärder och uppdaterar synen på arbetsmiljö. Det är dags att reda ut vad som är sant och vad som är falskt gällande den fysiska arbetsmiljön i dagens arbetsliv.

Seminariet inleds med statssekreterare Irene Wennemo som redogör för Sveriges arbetsmiljöstrategi kopplat till nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsplatsolyckor, samt ett hållbart arbetsliv. Därefter presenterar Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring statistik på området och forskaren Cecilia Berlin talar om vad som görs idag för att motverka fysiska belastningsbesvär och hur kommer det sig att skador fortsätter uppkomma trots all kunskap som finns. Presentationerna följs av en längre samtalsdiskussion kring fysiskt krävande arbetsmiljöer.

Medverkande:
Irene Wennemo,
statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Anna Weigelt,
analyschef, AFA Försäkring
Cecilia Berlin,
forskare i produktionsergonomi, civilingenjör och docent, Chalmers
Agneta Jöhnk,
direktör/avdelningschef, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Kerstin Mikaelsson,
utredare, Kommunal
Elisif Elvinsdotter,
moderator

 

Kom ihåg seminariet genom att favoritmarkera det i Almedalsguiden 2018.

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret - Vi reder ut förutsättningar för att hålla hela arbetslivet

Tis 3/7 14:30-15:30, "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

Den andra delen i AFA Försäkrings seminarieserie om fysisk arbetsmiljö fokuserar på vilka risker som finns i kontorsmiljöer och reder ut några av de myter som kommit att prägla debatten om den fysiska arbetsmiljön.

Kontorsarbete är vardag för miljoner svenskar och felaktig utformning av arbetsmiljöerna kan ha stor inverkan på våra kroppar och hur vi mår. Det finns tydliga gränsvärden och regler inom flera områden på arbetsmarknaden, men vad utgör egentligen en optimal fysisk arbetsmiljö? Och hur skapar vi arbetsplatser som tillåter kroppen att hålla i framtiden?

Huvudtalare på seminariet är kontorsforskaren Aram Seddigh som sätter ramarna för seminariet och talar om hållbara och hälsosamma kontorsmiljöer.

Medverkande: 
Aram Seddigh, filosofie doktor i arbets- och organisationspsykologi, leg psykolog, ekonom, managementkonsult på WeOffice
Örjan Ekblom, docent, med dr i fysiologi, GIH
Hillevi Hemphälä, teknologie doktor, forskare och biträdande universitetslektor, Lunds tekniska högskola
Robert Jakobsson, utbildningschef, Prevent
Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor, AFA Försäkring
Elisif Elvinsdotter, moderator


Vilka beteendeförändringar behövs för att skapa en god fysisk arbetsmiljö?

Tis 3/7 15:45-17:00, "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

Beteenden formar våra arbetsliv.  Hur kan vi bryta invanda mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö?

Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har kommit långt, men utvecklingen på arbetsmarknaden leder till ett arbetsliv i ständig förändring. Det innebär nya utmaningar och risker. Tekniska framsteg och digitala hjälpmedel revolutionerar på många sätt både vår vardag och våra arbetsliv, men tekniken kan inte lösa allt. I många delar av arbetslivet krävs nya arbetssätt och beteendeförändringar för att få bukt med den arbetsrelaterade ohälsan. Men vilka beteenden behöver vi förändra? Varför har vi inte gjort det hittills och vad krävs av oss för att vi ska kunna skapa arbetsplatser där våra kroppar håller ända in i framtiden?

Parisa Zarnegar är hjärnforskare och kommer att föreläsa kring vilka beteenden som formar våra arbetsliv och vilka beteendeförändringar som behövs för att skapa framtidens friska arbetsplatser. Efter föreläsningen följer ett samtal på scen med flera inbjudna gäster. Seminariet avslutas med paneldiskussion med arbetsmarknadens parter.

Medverkande:
Parisa Zarnegar,
filosofie doktor i neurovetenskap
Jörgen Eklund,
professor i ergonomi, KTH
Kristiina Pekkola,
ordförande, Svenska Judoförbundet
Susanna Stymne Airey,
enhetschef Förebyggaavdelningen AFA Försäkring 
Carina Lindfelt
,
chef för arbetsmarknadsavdelningen, Svenskt Näringsliv
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert, PTK
Malin Wreder,
enhetschef, enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad, LO
Michel Normark,
chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor, AFA Försäkring
Elisif Elvinsdotter,
moderator

Det kommer också att vara en paneldiskussion med arbetsmarknadens parter.

Kom ihåg seminariet genom att favoritmarkera det i Almedalsguiden 2018.

AFA Försäkring i Almedalen

I denna pdf hittar du vårt program i Almedalen 2018.

Utskickslista

Vill du att vi lägger till dig på utskickslistan? Hör av dig till oss afaseminarier@afaforsakring.se.

Anmälan?

Tyvärr går det inte att förhandsanmäla sig till seminarierna i Almedalen utifrån de regler som finns för Almedalsveckan.

Tips - favoritmarkera seminarierna

Om du tycker att våra seminarier låter intressanta och vill ha hjälp med att hålla reda på dag och tid kan vi tipsa dig om att favoritmarkera dessa i Almedalsguiden 2018. Den finns både som app och på webben.

Se en filmad intervju med en av våra huvudtalare, Aram Seddigh, fil.dr. i arbets- och organisationspsykologi och managementkonsult, WeOffice.