Almedalen - behandling av personuppgifter

När du deltar eller medverkar i våra event i Almedalen behöver vi ibland hantera dina personuppgifter. Vi samlar till exempel in uppgifter från dig själv i samband med anmälan till eventet. Fotografier och videoupptagning kan komma att tas i samband med din medverkan vid aktuellt event.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vill du veta mer om behandling av personuppgifter i Almedalen, läs följande dokument:

Information om behandling av personuppgifter för eventdeltagande (pdf)