Här finns vi

Måndag-onsdag (4-6/7) finns vi på plats med monter på Cramérgatan. Kom dit och träffa oss och fråga om kollektivavtalade försäkringar vårt förebyggande arbete och vår roll som forskningsfinansiär. Seminarierna kommer att hållas på St Hans Cafe/Hälsodalen, St Hans plan 2.

Seminarierna hålls på St Hansplan 2.

Montern hittar du i hamnen.