AFA Försäkrings seminarier i Almedalen 2016

Ungas hälsa och arbetsmiljö är av avgörande betydelse för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv vilket är en stor utmaning för svensk arbetsmarknad. Tisdagen den 5 juli arrangerade AFA Försäkring tre seminarier i Almedalen som berör detta ämne ur olika perspektiv. Läs mer och ta del av föreläsarnas presentationer.

Unga i arbetslivet - hur mår Sveriges framtid?

Moderator: Carin Hjulström

Ett brett perspektiv om ungas arbetshälsa. Hur mår unga på arbetsmarknaden? Vilka konsekvenser får det för samhället i stort och vilka samhälleliga faktorer påverkar eller begränsar unga i arbetslivet?

Medverkande: 
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring
Eva Mörk, professor, Uppsala universitet
Gunnar Gillberg, universitetslektor, Göteborgs universitet
Anders Moberg, VD, AFA Försäkring
Michel Normark, chef partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring

Ta del av presentationerna från seminariet:
Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga - Anna Weigelt
Hur mår Sveriges framtid? - Eva Mörk
En arbetsmarknad i förändring - Gunnar Gillberg

 

Hur påverkar karriärstressen unga?

Moderator: Carin Hjulström 

Stress och mental ohälsa är bidragande faktorer till ökade sjukskrivningstal bland unga. Vi fördjupar oss i sömnens betydelse samt lyfter fram erfarenheter kring unga som blivit sjuka av jobbet.

Medverkande: 
Christian Benedict, forskare, docent, Uppsala universitet
Kristina Glise, överläkare, Institutet för stressmedicin Göteborg
Susanna Stymne Airey, forskningschef och chef för Förebygga, AFA Försäkring

Ta del av presentationerna från seminariet:
Does Sleep Matter At The Beginning Of Your Professional Career? - Christian Benedict
Utmattningssyndrom hos unga i arbete, var finns stressen? - Kristina Glise

 

Vad krävs för att skapa ett hållbart arbetsliv, nu och i framtiden?

Moderator: Carin Hjulström

Vi lyfte fram och diskuterade trender och utmaningar för ett hållbart arbetsliv för Sveriges framtid. 

Medverkande: 
Sofia Rasmussen, grundare, VD, Rasmussen Analys

Ta del av presentationen från seminariet:
Trender som omformar framtidens arbetsliv - Sofia Rasmussen

I panelen:
Rebecka Prentell, ordförande, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande, Delegationen för unga till arbete 
Marina Jonsson, projektledare för Hälsosam yrkesdebut, Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL 
Pontus Slättman, VD, WorldSkills Sweden 
Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv 
Lasse Thörn, enhetschef, LOs arbetslivsenhet 
Agneta Jöhnk, chef arbetsgivarpolitik, SKL 
Lars Fresker, ordförande, OFR 
Irene Wennemo, Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet