Vår medverkan på andras seminarier

Vi på AFA Försäkring medverkade också på seminarier som arrangerades av andra företag eller organisationer:

Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga medverkar på Högskolan i Borås seminarium ”Klarar chefer att leda hållbart – och vem bryr sig?”

Tid: Tisdagen den 5 juli kl. 9:00-10:00

Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Läs mer här: http://expertsvar.se/pressmeddelanden/hjaltekultur-bland-chefer-leder-inte-till-framgang/

Gunilla Högbom, chef projekt, AFA Fastigheter medverkar på Business Arena Almedalens seminarium ” Den blandade staden – hur bygger vi tätt, blandat och för alla”

Tid: Måndagen den 4 juli kl. 09:15-10:00

Plats: Business Arena Almedalen, Burmeister Strandgatan 9

Läs mer här: http://www.businessarena.nu/arenor/almedalen/program/

Per Orrestig, fastighetschef, AFA Fastigheter medverkar på Business Arena Almedalens seminarium ” Inkluderande städer – Hur håller man staden öppen för alla”

Tid: Tisdagen den 5 juli kl. 09:15-10:00

Plats: Business Arena Almedalen, Burmeister Strandgatan 9

Läs mer här: http://www.businessarena.nu/arenor/almedalen/program/