Träffa oss i Almedalen

Kommunikatörer, försäkringsspecialister, omvärldsanalytiker och chefer från AFA Försäkring kommer att finnas på plats i Almedalen. Kom gärna och träffa oss i montern eller på våra seminarier. Nedan hittar du några av våra medarbetare som du träffar i Almedalen.

Anders Moberg, VD AFA Försäkring

anders.moberg@afaforsakring.se

Anders kommer delta i seminariet "Unga i arbetslivet – hur mår Sveriges framtid?" och du träffar honom också i vår monter. Kom gärna och prata med Anders om AFA Försäkrings roll i arbetslivet och varför vi tycker att en hållbar start för unga på arbetsmarknaden är viktigt. 

Susanna Stymne Airey, Chef Förebygga

susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Susanna deltar i seminariet "Hur påverkar karriärstressen unga?" och kommer också vara i vår monter. Fråga gärna Susanna om hur vi arbetar med förebyggande arbete och anslag till forskning. 

Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen AFA Försäkring

anna.weigelt@afaforsakring.se

Anna deltar i seminariet "Leda och arbeta i det digitala arbetslivet". Hon svarar på frågor i vår monter.

Anna kan berätta mycket om vår statistik och skadedatabas. 

Är du arrangör och vill ha med Anna i en panel? Kontakta vår projektledare Camilla Hagblom.

Michel Normark, Chef Partsrelationer och försäkringsvillkor

michel.normark@afaforsakring.se

Michel har en gedigen erfarenhet av våra försäkringar och den statistik som ligger som grund för vårt förebyggande arbete. Han kommer delta på seminaret "Unga i arbetslivet – hur mår Sveriges framtid?". Du träffar honom också i vår monter. 

Caroline Rylander, Presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 070 815 49 05

Caroline finns på plats om du vill ställa pressrelaterade frågor. Hon kommer bland annat att arbeta i vår monter under dagarna vi finns i Almedalen. 

Camilla Kinnarinen, Kommunikation

camilla.kinnarinen@​afaforsakring.se 070 816 40 21

Camilla projektleder vår närvaro i Almedalen och henne kan du prata med om du har frågor om våra seminarier, vår monter eller liknande.