Här finns vi

Måndag-onsdag (4-6/7) finns vi på plats med monter i hamnområdet. Kom dit och träffa oss och fråga om kollektivavtalade försäkringar vårt förebyggande arbete och vår roll som forskningsfinansiär. Seminarierna kommer att hållas på St Hans Cafe/Hälsodalen, St Hans plan 2.

Seminarierna hålls på St Hansplan 2.

Montern hittar du i hamnen.