Almedalen 2016

Seminarietemat 2016 var unga i arbetslivet. I montern vid Hamnplan fördes många goda samtal med våra besökare.

Vi fick många bra frågor och intressanta samtal i vår monter på Hamnplan. Tre seminarier arrangerades på temat Unga i arbetslivet - en ödesfråga för Sverige, som avslutades med en paneldebatt. Både seminarier och efterföljande mingel som hölls i Hälsodalen var välbesökta och uppskattade och det twittrades en hel del från seminarierna på #afaforsakring.se.

Dialog fördes kring dessa tre frågeställningar: 

  • Unga i arbetslivet – hur mår Sveriges framtid?
  • Hur påverkar karriärstressen unga?
  • Vad krävs för att skapa ett hållbart arbetsliv, nu och i framtiden?

Våra seminarier

I år fokuserade vi på unga i arbetslivet genom temat "En hållbar start på arbetslivet – en ödesfråga för Sverige". Läs mer om vårt program och våra föreläsare. 

Läs mer om seminarierna