Försäkring vid dödsfall

När en nära anhörig avlider före 65 års ålder

Då kan du ha rätt till ekonomisk hjälp från Tjänstegrupplivförsäkringen.

Vem gäller det?

Försäkringen gäller för privat anställda arbetare som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.
Arbetare är ofta anställda inom butik, lager, restaurang och industri eller arbetar som byggnads- och transportarbetare.

Anställda inom kommun, landsting, region eller Svenska kyrkan omfattas inte av försäkringen.

Ersättning

Ersättning lämnas till efterlevande i form av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp.

Läs mer om ersättning här

Hur gör jag?

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i blanketten.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om försäkring vid dödsfall här. Du kan även ringa till vårt kundcenter på telefon 0771-88 00 99.