Uppsökande kundtjänst

Ingen ska gå miste om ersättning från våra försäkringar. Därför informerar vi de som bloggar om att de är arbetsskadade, långtidssjukskrivna eller föräldralediga om våra försäkringar.

Hur går det till?

Genom att använda bevakningsverktyg får vi rapporter om de som bloggar om arbetsskada, sjukskrivning eller föräldraledighet. Vår kundtjänst besöker bloggarna för att se om de är aktuella för vår försäkring och skriver i så fall in en kommentar och tipsar om hur man kontaktar oss.

Vad händer sedan?

Vi följer de kommentarer vi har lagt in under en vecka för att se om några frågor dyker upp. Enligt lag får vi inte besvara enskilda ärenden i sociala medier, men kontakta oss gärna via telefon.

Ring oss på 0771-88 00 99 klockan 8-17 på vardagar så kan vi hjälpa dig med dina frågor och ditt ärende.

Utmärkelser för Uppsökande kundtjänst

Quality Innovation of the Year

Afa Försäkring vann pris i kategorin Large organizations för "Proactive customer service in social media" och motiveringen var:

Afa Försäkring söker upp kunder som bloggar om sjukskrivning, arbetsrelaterade skador eller föräldraledighet och informerar dem om att de sannolikt har rätt till ekonomisk kompensation genom sin försäkring. Afa Försäkrings främsta mål är att ingen försäkrad person skall missa sin rättmätiga ersättning.

Läs pressmeddelande om utmärkelsen