Varför har jag fått avslag?

En vanlig anledning till att man får avslag är att vi och Försäkrings­kassan har olika långa handläggningstider. Det tar cirka 30 dagar innan Försäkrings­kassan betalar ut ersättning.

För att du ska kunna få ersättning från oss krävs att du har fått sjukpenning från Försäkrings­kassan. Vi kan alltså inte betala något till dig innan du har fått sjukpenning från Försäkrings­kassan. Du får då ett beslut om avslag från oss. För att undvika att få avslag kan du vänta med att anmäla till oss tills du har fått sjukpenning från Försäkrings­kassan.

Nej, den informationen får vi från Försäkrings­kassan.

Ja, du kan du få ersättning när du är deltidssjukskriven och får sjukpenning från Försäkrings­kassan. Du behöver inte anmäla till oss om Försäkrings­kassan börjar betala halv sjukpenning istället för hel. Vi får den uppgiften automatiskt.

Om anställningen upphör så kan försäkringen fortsätta att gälla i ytterligare högst 720 kalenderdagar. Det kallas för efterskydd. En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenning­grundande inkomst (SGI).

Läs mer om efterskydd

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.