Kan jag anmäla en skada som har hänt på fritiden?

Ett olycksfall på din fritid anmäler du till det försäkringsbolag där du har en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden.

Om du däremot skadar dig på väg till eller från jobbet ska du anmäla det som en arbetsskada (färdolycksfall) till oss. Det finns ett undantag: Är det ett fordon inblandat ska du istället anmäla till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.