Hur jobbar Afa För­säkring med statistik?

Det finns beskrivet på denna sida: Analys och statistik

Uppgifterna kommer från vårt register över försäk­rings­ären­den, vår skadedatabas. För­säkring­arna som redovisas är arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen.

Alla får använda det.

Det är kostnadsfritt.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.