FoU-program

Här hittar du information om utlysta, pågående och avslutade FoU-program.

Pågående

Ett arbetsliv utan hjärt-kärlsjukdom

Utlysningen är stängd. Programtiden är 1 oktober 2017 till den 30 september 2022.

Läs mer om programmet och projekten

Hållbart arbetsliv

Programmet pågår mellan 2017 och 2019 och finansieras med 30 miljoner kronor, fördelade på åtta forskningsprojekt.

Läs mer om programmet och projekten

Kronisk smärta

Programmet pågår mellan 2015 och 2018 och omfattar 13 forskningsprojekt. AFA Försäkring vill med denna satsning ta ett helhetsgrepp inom området och har därför anslagit totalt 50 miljoner kronor till projekt som ska försöka hjälpa människor med både långvarig generell smärta och människor med mer specifika besvär, som till exempel smärta i samband med Irritable bowel syndrome (IBS), nack- och skuldersmärtor samt fibromyalgi. 

Läs mer om programmet och projekten