FoU-program

Här hittar du information om pågående och avslutade FoU-program.

Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Utlysningen av programmet startar den 29 januari 2019 och stänger den 7 maj 2019, klockan 24.00.

Läs mer om programmet och ansök om anslag.

Ung i arbetslivet

Programmet pågår mellan 2019 och 2023 och finansieras med 40 miljoner kronor fördelade på åtta projekt.

Läs mer om programmet och projekten

Ett arbetsliv utan hjärt-kärlsjukdom

Programtiden är 1 oktober 2017 till den 30 september 2022.

Läs mer om programmet och projekten

Hållbart arbetsliv

Programmet pågår mellan 2017 och 2019 och finansieras med 30 miljoner kronor, fördelade på åtta forskningsprojekt.

Läs mer om programmet och projekten

Kronisk smärta

Programmet pågår mellan 2015 och 2018 och omfattar 13 forskningsprojekt. AFA Försäkring vill med denna satsning ta ett helhetsgrepp inom området och har därför anslagit totalt 50 miljoner kronor till projekt som ska försöka hjälpa människor med både långvarig generell smärta och människor med mer specifika besvär, som till exempel smärta i samband med Irritable bowel syndrome (IBS), nack- och skuldersmärtor samt fibromyalgi. 

Läs mer om programmet och projekten