En hållbar start på yrkeslivet engagerar Umeå

Tisdagen den 24 maj samlade AFA Försäkring forskare, representanter för arbetsmarknadens parter och regionala aktörer från både privat och offentlig sektor, för att diskutera hur en hållbar start på yrkeslivet för unga kan skapas. Diskussionerna handlade om vilka behov av kunskap som finns och hur vi kan tillämpa den kunskap vi redan har om ämnet.

Psykiska diagnoser bland unga ökar, visar en rapport som AFA Försäkring gav ut tidigare i år. Ungas hälsa och arbetsmiljö är av avgörande betydelse för att kunna skapa ett hållbart arbetsliv, vilket är en stor utmaning för svensk arbetsmarknad.

Dagen bestod av föreläsningar, diskussionspass och nätverkande. Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings FoU-avdelning, började med att välkomna deltagarna och lyfta dagens tema, och vikten av det regionala deltagandet. Därefter beskrev representanter från Lärarförbundet, LO-distriktet i Norra Sverige och Sveriges Byggindustrier hur de ser på utmaningen kring en hållbar start på yrkeslivet och sina erfarenheter kring unga i arbetslivet.

Kunskapen som redan finns

För att skapa en grund för diskussionerna talade Tommy Bengtsson, professor vid Lunds Universitet, om de demografiska förutsättningarna och hur dessa påverkar unga i arbetslivet. Sedan presenterade Anna Weigelt, analyschef på AFA Försäkring, AFA Försäkrings sjuk- och arbetsskadestatistik kring unga i arbetslivet och slutsatser som kan dras utifrån den. Och Sofia Rasmussen, VD och grundare av Rasmussen Analys, talade om ungas attityd gentemot arbetsgivare och arbetslivet, och hur arbetsmarknaden har förändrats under åren.

För att visa på den forskning som redan finns inom ämnet hade AFA Försäkring bjudit in Petter Gustavsson, Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén. Petter Gustavsson, professor vid Karolinska Institutet, presenterade ett av sina forskningsprojekt där han har undersökt nyexaminerade lärares inställning till sitt yrke och hur denna påverkas av olika faktorer. Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén, professorer vid Högskolan i Dalarna, presenterade sitt projekt där de har undersökt hur unga introduceras inom arbetsmiljö på yrkesinriktade gymnasieutbildningar.

Vikten av goda exempel

Under dagen lyftes flera goda exempel på att arbeta för en hållbar start i yrkeslivet. Två av dessa var Umeå kommun och Swedbank, där Umeå kommun bland annat har infört trainee-program och Swedbank satsar på praktik och jobb-speed dating för unga.

Möjligheten att bidra med sin egen erfarenhet och kompetens lyftes fram i diskussionspassen där olika professioner var representerade vid varje bord. Diskussionerna som fördes sammanfattades och AFA Försäkring tar med sig detta i sitt framtida arbete.

– Att deltagarna var så engagerade gjorde att vi har fått fram flera bra insikter kring frågan, vilket vi tar med oss i arbetet framåt, säger Susanna Stymne Airey, forskningschef på AFA Försäkring.