Ny teknik mäter städares belastning

Hur tungt är det att städa egentligen? Svenska forskare använder ny teknik för att svara på det. Dessutom har de tagit fram en app till mobilen som städare själva kan använda för att ta reda på hur belastande särskilda arbetsmoment eller redskap är.

– Vi vet att städare ligger högt i statistiken när det gäller skulderbesvär. Besvären orsakar långa sjukskrivningar och höga kostnader, säger Mikael Forsman, professor i belastningsergonomi vid Karolinska Institutet (KI).

Städning är ett kvinnodominerat yrke och statistik från AFA Försäkrings skadedatabas visar att städare är den näst största yrkesgruppen bland kvinnor som sjukskrivs för besvär från muskler och leder. Mikael Forsmans forskargrupp har under en längre tid arbetat med att mäta fysisk belastning på jobbet. För städare handlar det främst om vilken armvinkel de arbetar med, om de arbetar med höjda armar och hur pass hastigt de upprepar olika rörelser. Alla tre faktorerna är direkt kopplade till värk i axlar och skuldror.

– Det sägs ibland att det inte är så tungt eller farligt att städa. Ändå har de ofta besvär från arbetet. Då gäller det att ta fram objektiva data som visar hur det ligger till, säger Mikael Forsman.

Hotell, sjukhus och kontor i fokus

I ett tvåårigt forskningsprojekt mäter forskarna städares armbelastning under hela arbetsdagar. Man kommer att undersöka städare på hotell, sjukhus och kontor. Ett företag med verksamhet på sex orter i storstadsregionerna medverkar i projektet.

– Vi är väldigt angelägna om att vara med eftersom vi har många städare ute på fältet som har krämpor. Det är naturligtvis intressant för oss att se varför man får belastningsskador och om det finns något vi kan förbättra eller ändra på, säger Ingrid Willén vid SIMH AB, vars hotellstädare deltar i studien.

Hög belastning av snabba armrörelser

De första riktiga resultaten från den studien kommer 2017, men de mätningar som forskarna gjort hittills pekar på att städarna utsätts för hög belastning genom att de rör armarna väldigt snabbt. Deras arbete är till och med tyngre för armar, axlar och skuldror än ett yrke med liknande problem: styckare på slakterier.

– Om vi jämför med andra yrkesgrupper ser vi hur hög arbetsbelastningen är. Dessutom kan vi med hjälp av de riktvärden som finns objektivt bedöma om städare är ett riskabelt yrke eller inte, säger Mikael Forsman.

Riktvärden för belastning har tagits fram av forskare i Lund – som också samarbetar med KI i det här projektet – med hjälp av belastningsmätningar i cirka 50 yrken.

Mätningarna i forskningsprojektet kan även visa hur belastningen förändras över tid. Det kan leda till effektiva förbättringar så att färre städare skadas och får belastningsbesvär. I projektet ingår mätningar även av arbetsställningar och rörelsehastigheter för rygg, nacke och handleder, samt muskelbelastningsmätningar.

Ny app för att mäta belastningsnivå

Forskargruppen på Karolinska Institutet har tagit fram en app som kan användas för att enkelt mäta belastningsnivå. En Iphone innehåller redan vad som behövs: en så kallad accelerometer och en gyro. Med hjälp av appen Ergo-ArmMeter, som finns att ladda ner gratis via App store, är det lätt att själv mäta belastning med mobilen fäst i ett vanligt motionsarmband på överarmen. För mätningar under kort tid är det en enkel, billig och lätthanterlig metod. Appen innehåller enkla instruktioner och talar om hur man ligger till i förhållande till riktvärdena.

Förutom att ergonomer och sjukgymnaster kan använda appen kan städare och andra själva mäta hur belastande ett arbetsmoment eller städredskap är genom att jämföra med andra arbetsmoment eller redskap. Den kan också användas för att se om åtgärder för att minska belastningen är effektiva. Forskargruppen utvecklar appen med fler funktioner och planerar att ta fram den även för Androidmobiler.

För mätningar under längre tid är den mätare som forskarna använder bättre. Det är en liten så kallad usb-inklinometer som också fästs vid armen och har ett minne med information som förs över till en dator för analys. Förutom bättre mätningar efterlyser Mikael Forsman mer utbildning och information till nya i städyrket.

– När jag talar med branschen framförs det att yngre städare ofta får för lite utbildning i arbetsmetodik och för lite information om riskerna i yrket, avslutar han.

 

 

Text: Michael Nyhaga