April 2016

Här kan du läsa artiklar från nyhetsbrevet Forskning och utveckling om AFA Försäkrings FoU-verksamhet. Nyhetsbrevet i sin helhet och tidigare nyhetsbrev hittar du under "Nyhetsbrev" i vänstermenyn på denna sida.

Hållbart arbetsliv lockar många forskare

AFA Försäkring sätter fokus på unga i arbetslivet