"Det ska bli spännande att följa det här"

Bodil Mellblom är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och medlem i den styrgrupp som, med hjälp av en särskild expertgrupp, beslutat om stödet inom AFA Försäkrings nya forskningsprogram om kronisk smärta.

Varför är det en viktig satsning?

– Vi har sett att kronisk smärta ofta är en vanlig orsak till långvarig sjukskrivning och långvarig arbetsoförmåga och ibland även leder till depression. Det finns många behandlingsmetoder, men dessa är ofta inte ordentligt utvärderade.

Anslaget höjdes från 30 till 50 miljoner?

– Det kom in så väldigt många intressanta skisser så det var bra att vi fick öka anslaget. Vi fick in över 90 skisser och många av dem ville vi se närmare på. Vi fick också in ansökningar inom de områden vi var intresserade av, som behandlingsmetoder, läkemedel och grundforskning. 

Vad hoppas du att programmet ska leda till?

– Jag hoppas att vi kan få ökad kunskap och flyttar fram positionerna så att vi kan gå vidare. Jag hoppas att vi utreder vilka behandlingsmetoder som är bra och kommer längre när det gäller exempelvis läkemedel – som alternativ till paracetamol – och att ta reda på om KBT-behandling via internet kan användas, vilket skulle göra att många fler kan få hjälp.

Det är en väldig bredd på forskningen inom programmet? Det samlar psykologer, statsvetare, farmakologer, gastroenterologer med flera.

– Under det inledande seminarium vi hade med alla forskarna var det intressant att se hur de såg kopplingar och möjligheter till samarbeten mellan sina olika områden. Jag tror att det kan uppstå riktigt värdefulla kontakter och diskussioner mellan forskarna i de olika projekten.

– Det blir jättespännande att följa det här. Jag ser fram emot det uppföljningsseminarium som ska hållas om ett år när forskningen satt igång ordentligt och se vad som hänt då.

Med i styrgruppen sitter även deltagare från LO, AFA Försäkring, OFR, SKL, PTK, Kommunal och Vårdförbundet.