"En verklig förmån att få vara här"

Det hördes många positiva röster under AFA Försäkrings FoU-dag den 10 november. Dagen blev en mötesplats för många olika aktörer med intresse för psykosocial arbetsmiljö: forskare, praktiker, forskningsfinansiärer, arbetsmarknadens parter och beslutsfattare.

– Det är en verklig förmån att få vara här. Framför allt att vi, parterna emellan, har en gemensam syn på arbetsmiljöfrågor och kan prioritera den forskning vi tycker är viktig, sa Bodil Mellblom, arbetsmiljöansvarig vid Svenskt Näringsliv vid den inledande paneldiskussionen.

– Vi parter styr aldrig forskningen, men vi kan styra var vi ser ett behov av mer forskning. För tjänstemän handlar det främst om evidensbaserade verktyg som kan råda bot på det som är problemen för dem: stress, oklara villkor och så vidare, sa Ann Lundberg Westermark från PTK.

Magnus Furbring från LO höll med om vikten av forskning kring psykosocial arbetsmiljö.

– Mår cheferna bra och hur ska de hantera medarbetare som är sjuka? Om vi får det beforskat har vi stor nytta av det på LO.

Gav en bred översikt

FoU-dagen gav en översikt över forskningsområdet psykosocial arbetsmiljö: ledarskap, organisationsförändringar, sömn, friskfaktorer med mera.

– Vi får ett axplock av vad som sker på forskningssidan, konstaterade Bodil Mellblom.

Deltagande forskare uppskattade möjligheten att få ta del av forskning inom andra, men besläktade, forskningsområden och få nya perspektiv på sin egen forskning. Flera deltagare och talare betonade hur viktig forskningen om psykosocial arbetsmiljö är just nu när sjuktalen återigen stiger på grund av psykiska sjukdomar.

– Den största sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män är psykiatriska diagnoser. Vi behöver mer forskning. Det viktiga är att vi hjälps åt att få upp de här frågorna på agendan, sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll under sitt anförande.