Januari

Här kan du läsa artiklar från nyhetsbrev om AFA Försäkrings FoU-verksamhet. Nyhetsbrevet i sin helhet och tidigare nyhetsbrev hittar du under "Nyhetsbrev" i vänstermenyn på denna sida.

21 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa 
Nya rön om behandling av hjärtstillestånd
Projekt gör jobbet tryggare av inhyrda
Kemiprogram lyfter fram dolda risker