Dags att söka post doc-stöd

Forskare kan söka AFA Försäkrings årliga post doc-stöd från och med 4 maj, inom området Hälsa. Sista ansökningsdag är 27 augusti.

AFA Försäkrings post doc-stöd ges till forskare inom arbetsmiljö och hälsa som disputerat de senaste åren. I år riktas utlysningen mot hälsoområdet.

Tidigare var det ett stipendium men från och med förra året omvandlades det till ett stöd som betalas ut till en institution som – i sin tur – ger lön till forskaren. Det gör bland annat att forskaren finns kvar i det sociala trygghetssystemet. Forskaren ska vistas vid minst ett utländskt lärosäte under stödperioden.

Nya kontaktnät, idéer och arbetssätt

Anne Richter, psykolog som forskar kring anställningstrygghet, är en av de två unga forskare som fick det första post doc-stipendiet 2012. Stödet fick en avgörande betydelse i början av hennes forskarkarriär.

– Det har varit en fantastisk möjlighet eftersom det har gett mig möjlighet att jobba med olika forskargrupper som är ledande inom mina forskningsområden. Rent konkret har det betytt att jag har fått möjlighet att samla in data på annan ort, utveckla artikelidéer med de forskargrupper jag har besökt och även fått tillgång till deras data. Sedan har det också hjälpt mig att utveckla effektiva arbetssätt, säger hon.

Hon pekar på att besöken hos olika forskargrupper har lett till att hon kunnat delta i deras arbetsprocesser och fått uppleva hur de jobbar ihop. Hon har lärt sig olika sätt att arbeta på och kunnat ta till sig det som fungerar för henne. Sedan har hon också utökat sitt kontaktnät för framtida samarbeten.

Anne Richter anser att det är extra värdefullt att nydisputerade får en chans med stödet, eftersom den första tiden efter disputationen är så viktig för att bygga upp forskaridentiteten och vidareutveckla sig inom sitt område. Hennes stipendium har också inneburit en marknadsföring av området hon forskar inom.

– Den marknadsföring som AFA Försäkring gjorde, till exempel med mitt deltagande i konferensen Gilla Jobbet, har lett till att flera journalister har hört av sig och intresserat sig för min forskning. Det har hjälpt att lyfta anställningsotrygghet och nå ut till alla som är intresserade och har behov av den forskningen.