Seminarium: Vad gör oss sjuka på jobbet? Om arbete och Parkinsons sjukdom

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 29 september presenterar Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet, en helt ny kunskapssammanställning om faktorer i arbetsmiljön som har betydelse för uppkomst av Parkinsons sjukdom.

Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, ger en kort redovisning av arbetet med kunskapssammanställningarna som ingår i ett FoU-projekt som AFA Försäkring finansierar. De publiceras i skriftserien Arbete och Hälsa.

Mer information här

Tid: måndagen den 29 september kl. 08.30-10.00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Om du är intresserad av att delta på seminariet, skicka en e-post tillcamilla.arvenberg@afaforsakring.se eller ring 08- 696 41 08, senast den 26 september.