Så kan långtidssjukskrivna komma tillbaka till jobbet

2010 startade forskningsprogrammet Arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner och landsting. Fem projekt fick stöd från AFA Försäkring för att ta fram kunskap och nya metoder för återgång till arbete. I vår nya skrift kan du läsa om de olika forskningsprojekten som sammanfattas till fem vägar tillbaka till jobbet

Skriften Rehabilitera mer – och tidigare tar upp de fem metoder som programmets projekt lyfter fram.

Den första metoden är "The strengths model", som betonar stöd och den sjukskrivnes resurser, snarare än diagnos och nedsatt arbetsförmåga. Den andra metoden framhåller vikten av sociala kontakter med arbetskamrater och chefer under rehabilitering och sjukskrivning. Den tredje metoden fokuserar på företagshälsans roll. Den fjärde metoden tar upp den allra sista utvägen – att byta jobb. Det femte projektet lyfter fram det förebyggande arbetsmiljöarbetet: att det genomförs så att behovet av rehabilitering inte ens uppstår.

Programmets metoder kan med fördel kombineras och förstärker då varandras effekter: stödpersoner, insatser från företagshälsan, förebyggande arbete, sociala kontakter och rörlighet i yrkeslivet.

Skriften innehåller praktiska exempel på arbete med de fem metoderna, intervjuer med personer som använt dem och som fått hjälp av dem att komma tillbaka till jobbet. I skriften kan du också ta del av fack och arbetsgivares syn på rehabilitering och hur den kan förbättras.