Händelserikt år i ny rapport

2013 var ett intensivt och välfyllt år för FoU-avdelningen på AFA Försäkring. Vi beskriver det i vår nya årsrapport som nu kommer ut för tredje året i rad. Rapporten presenteras vid ett seminarium hos oss den 18 mars och kommer även att finnas på webben.

En ny programsatsning, 52 nya forsknings- och utvecklingsprojekt, två miljonstipendier till unga forskare, en särskild FoU-dag och seminarier, 2013 var verkligen ett aktivt år för FoU-verksamheten på AFA Försäkring. Totalt pågår närmare 200 forsknings- och utvecklingsprojekt med en total finansiering från oss på cirka 845 miljoner kronor.

Bredden var stor på de projekt som AFA Försäkring gav stöd till förra året, från en undersökning av allergiframkallande ämnen i gummi till en studie av etisk kompetens i ledningen för hälso- och sjukvården. Under året sjösattes även det FoU-program som ska ta fram en mer behovsanpassad företagshälsovård och som vanligt genomförde vi ett flertal seminarier och workshops för att sprida resultaten från de projekt som fått bidrag.

I november anordnades dessutom en särskild Fou-dag på AFA Försäkring där forskning som AFA Försäkring finansierar visades upp – tillsammans med nyttan som den gör.

Allt detta kan du ta del av i årsrapporten som presenteras 18 mars. Där kan du också läsa om varför AFA Försäkring är en av de största forskningsfinansiärerna inom arbetsmiljöområdet och en stor finansiär även när det gäller medicin och utvecklingsprojekt. Bland annat intervjuas våra ägare – parterna på arbetsmarknaden – om varför det är så viktigt att satsa på forskning och utveckling.

Berättar om sin forskning

Flera forskare som fått bidrag från oss kommer till seminariet den 18 mars och berättar om sin forskning. Docent Nils Plato och Pernilla Wiebert, bägge från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, presenterar nya rön kring kvartsdamm och cancer. Deras forskningsprojekt har under lång tid följt anställda vid porslinsfabriken i Gustavsberg och bland annat visat att kvartsdamm inte bara ökar risken för lungcancer utan också för cancer i urinvägarna – något som tidigare var okänt.

Dessutom kommer Marianne Törner, professor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. Hon har forskat om säkerhetsklimat i vården – vilket är avgörande både för patienter och anställda. Hennes forskargrupp har bland annat sett att det är viktigt att det finns tillräckliga resurser och en viss överkapacitet även när allt flyter på som vanligt.

Förutom de bägge forskningsprojekten presenteras vår nya årsrapport "Stöd till forskning och utveckling 2013" under seminariet och Hans Augustson, AFA Försäkring, pratar om arbetet för att forskningen som får stöd också ska komma till nytta i arbetslivet.