Domstolssakkunniga i arbetsskademål – hjälp eller stjälp?

Domstolssakkunniga i arbetsskademål – hjälp eller stjälp?

En studie av docent Sara Stendahl och professor Kjell Torén från Göteborgs universitet har undersökt i vilken utsträckning som kammarrätterna använder sig av externa experter (domstolssakkunniga). När väljer kammarrätterna sådana experter och vilken betydelse har de för rättsutfallet och att kravet på en rättvis rättegång är säkerställt? Domstolarna ställs ofta inför problemet att parterna hävdar att den medicinska expertisen gör olika bedömningar av det samband som skall prövas. Domstolarna måste då se till att kompletterande kunskap tillförs i form av sakkunnighetsutlåtanden.

AFA Försäkring finansierar projektet som särskilt ska beakta problematiken vid sambandsbedömning av psykisk arbetsskada. Resultat från ett pågående forskningsprojektet presenteras på ett frukostseminarium den 18 februari hos AFA Försäkring.

Medverkande: Sara Stendahl, docent i offentlig rätt, Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet och Kjell Torén, professor i Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Tid: Den 18 februari mellan 08:30-10:00 (Kaffe och smörgås serveras från 08:00)

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Om du är intresserad av att delta på seminariet, skicka en e-post till karin.lonroth@afaforsakring.se eller ring 08-696 45 78 senast den 17 februari.