Mycket forskning på årets Gilla Jobbet

Det finns få naturliga träffpunkter för dem som arbetar med eller forskar om arbetsmiljö. Gilla Jobbet är Sveriges största mötesplats för forskare och praktiker inom området. Många av seminarierna och samtalen handlar om forskning och nya vetenskapliga rön.

Gilla Jobbet arrangeras på Stockholmsmässan den 22–23 oktober av AFA Försäkring, Prevent, Suntarbetsliv, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. 2012 möttes närmare 5.000 deltagare under utställningar, seminarier och samtal om förebyggande arbete och arbetsmiljöforskning.

En målsättning är att föra ut forskningsrön så att alla deltagarna har med sig nya kunskaper och verktyg hem som de kan använda för att förändra och utveckla arbetsmiljön på sin egen arbetsplats.

Gilla Jobbet skapades dels för att det saknades en naturlig mötesplats för alla som arbetar med och är intresserade av arbetsmiljöfrågor. Men syftet var också att sprida forskningen inom området. Som dominerande forskningsfinansiär inom området är det naturligt att AFA Försäkring finns med som arrangör.

Många forskare deltar

Flera internationellt kända forskare kommer till årets Gilla Jobbet, bland annat Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet.

– Det finns inget annat svenskt forum för frågor om arbetsmiljö som är lika innehållsrikt och kreativt, säger Klas Nordin, projektledare för Stockholms läns landstings Arbetsmiljölyftet, i ett pressuttalande.

En hel del forskning som fått stöd från AFA Försäkring presenteras under de bägge dagarna. Thomas Jordan från Göteborgs universitet forskar om arbetsplatskonflikter och talar om hur man kan hantera svårlösta stridigheter på jobbet. Med bland de forskare som deltar och som fått stöd av AFA Försäkring finns också Petter Gustavsson från Karolinska Institutet som i det så kallade LUST-projekter visat att de första åren i sjuksköterskeyrket innebär så stora utmaningar att det kan leda till allvarliga stressreaktioner.

Erica Falkenström, bland annat forskare vid SCORE i Stockholm, ger exempel på etiska dilemman och talar om vad som behövs för att vårdchefer ska kunna ta ansvar och handla etiskt kompetent.

Knytkonferenser och utställning

Ett hundratal seminarier finns på programmet till årets Gilla Jobbet. I utställningen på över 5.000 kvadratmeter byggs hela arbetsmiljöer och visualiseringsstationer upp. Förutom seminarierna och utställningen finns ett bibliotek och ett webbibliotek där besökarna kan testa appar och andra arbetsmiljönyheter, som checklistor, från den digitala världen.

Nytt för i år är knytkonferenser dit deltagarna – ungefär som på ett knytkalas – får i uppdrag att ta med sig ämnen som de vill diskutera.

Mer information om Gilla Jobbet hittar du här.