Ny kampanj förbättrar chanserna vid hjärtstopp

Varje år stannar hjärtat plötsligt på 10 000 svenskar. Bara 500 av dem överlever. AFA Försäkring – som tidigare satsat på forskning och utveckling inom området – bidrar till den rikstäckande kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Den förbättrar chanserna för de drabbade.

– När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning det enda sättet att rädda livet på den drabbade, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den som drabbas av hjärtstillestånd och får en stöt av en hjärtstartare inom de första tre minuterna har 75 procents chans att överleva.

Hjärt-lungfonden startade kampanjen Hjärtsäkra Sverige i början av året, med stöd av AFA Försäkring och Bliwa Livförsäkring. Kampanjen pågår i tre år och målet är fler så kallade hjärtsäkra zoner i samhället och på arbetsplatser. Hjärtstartare – även kallade defibrillatorer, apparater som kan starta ett hjärta med elektriska impulser – placeras ut och ytterligare 100 000 personer får utbildning i hjärt-lungräddning.

AFA Försäkring bidrar med 9 av totalt 18 miljoner kronor till kampanjen. Det är ett naturligt led i satsningarna på forskning och förebyggande arbete för bättre arbetsmiljö och hälsa.

– Ett drömscenario efter den här kampanjen är att medvetenheten om hjärtstopp som ett problem på arbetsplatser ökar och att fler människor våga kliva fram om det skulle behövas och någon faller ihop, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör AFA Försäkring.

AFA Försäkring bidrar med 9 av totalt 18 miljoner kronor till kampanjen som syns i TV, radio, tidningar och sociala medier.

Lika bra med enbart hjärtmassage
AFA Försäkring har tidigare satsat en hel del på forskning och utveckling inom området. Ett exempel är telefon- och hjärt-lungräddningsstudien TANGO (Telephone assisted CPR and evaluation of efficiency amongst compression only and standard CPR). Studien slutfördes för några år sedan. Syftet med den var att jämföra överlevnaden hos drabbade av hjärtstopp när en medmänniska – med telefonstöd från SOS Alarm – ger lungräddning i form av inblåsning och kompressioner (hjärtmassage) respektive enbart hjärtmassage i form av tryck på bröstkorgen.

3 800 personer ingick i den undersökningen, som genomfördes vid larmcentraler i både Sverige och Finland. Resultatet visade att överlevnaden var lika hög i båda grupperna och att det alltså räcker att genomföra enbart hjärtkompressioner som massage mot bröstkorgen. Det kan få fler att gripa in när någon drabbas eftersom många upplever det obehagligt att ge hjälp i form av inblåsningar med mun-mot-munmetoden – framför allt till okända på gatan.

Färre dör i Stockholm
Ett liknande projekt som stöttades av AFA Försäkring är SALSA (Saving lifes in the Stockholm area). Projektet startade utifrån insikten att tre gånger så många överlevde hjärtstopp i Göteborg, jämfört med Stockholm. Det visade sig att vården var lika bra, men att det tog längre tid att få livräddande insatser i Stockholm. Överlevnadschansen minskar betydligt varje minut utan hjälp.

Idag är överlevnaden i stort sett lika bra i Stockholm som den är i Göteborg och SALSA har gått från att vara ett projekt till att bli en permanent del av samarbetet mellan vården och räddningstjänsten i Stockholm. Räddningstjänst, polis och taxi har försetts med hjärtstartare och betydligt fler har utbildats i hjärt-lungräddning. Hjälpen kommer snabbare fram.

SALSA visar hur viktigt det är med snabba insatser vid hjärtstopp och resultaten från TANGO kan få fler att gripa in när någon drabbas av hjärtstopp. Det är precis de frågorna som kampanjen Hjärtsäkra Sverige arbetar med.