Ännu ett års forskning för bättre arbetsliv och hälsa

Mötesplatsen Gilla Jobbet, nya stipendier, många nya forskningsprojekt och ett nystartat FoU-program. Förra året innebar många händelser och nyheter för AFA Försäkring som finansiär inom forskning, utveckling och kunskapsspridning.

Under 2012 satsade AFA Försäkring 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa.

– Vi är nog den största finansiären inom arbetsmiljöområdet i nuläget, sa Hans Augustson, chef för AFA Försäkrings FoU-beredning i samband med presentationen av årsrapporten om forskning och utveckling 21 mars.

Totalt fick 52 nya forsknings- och utvecklingsprojekt dela på årets anslagssumma. Hela 200 forskningsprojekt har för närvarande stöd från AFA Försäkring.

En av förra årets höjdpunkter var mötesplatsen Gilla Jobbet, som AFA Försäkring anordnade tillsammans med Prevent, fackförbund och arbetsgivarorganisationer på Stockholmsmässan i slutet av oktober. Under två dagar kunde deltagarna ta del av ett hundratal seminarier om forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Gilla Jobbet var en unik satsning när det gäller att förena forskning och praktik.

– Ungefär 5.000 personer kom dit och ett femtiotal av projekten vi finansierat fanns med. Det blev ett stort genomslag i media och var väldigt spännande, säger Hans Augustson.

Stipendier och mångfald
En annan nyhet under året var de två postdoktorala stipendier – ett inom arbetsmiljö och ett inom folkhälsa – som AFA Försäkring delade ut för första gången. Stipendierna var på en miljon kronor vardera och gick till Anne Richter vid Stockholms universitet (arbetsmiljö) och Frida Dangardt på Sahlgrenska akademien i Göteborg (folkhälsa).

Under året utlystes också ett helt nytt FoU-program om företagshälsovård. Ytterligare fyra FoU-program pågick under året och två avslutades. Tillsammans omfattade de 29 forskningsprojekt med ett forskningsanslag på 116 miljoner kronor.

Bredden på den övriga forskning som AFA Försäkring bidrog till under 2012 var ovanligt stor – från bussförares trötthet till orsaken bakom hjärtkärlsjukdomar och arbetsplatskonflikter.