Nyutbildade lärare och sjuksköterskor riskerar utbrändhet

Nyutbildade sjuksköterskor och lärare har det tufft de första åren i jobbet. Var tredje visar tecken på utbrändhet. Yrkesförberedelser under utbildningen och introduktion till det nya jobbet skyddar mot stressen. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt som fått stöd från AFA Försäkring.

Forskarna har följt 7 000 nyutbildade sjuksköterskor och lärare under utbildningen och de första åren i sitt yrke. Förvånande nog var det vanligare att studenterna hade symptom på depression under utbildningstiden.

– Det hade jag inte väntat mig. Jag trodde att påfrestande livsomställningar, som första tiden i yrket, förändrade levnadsförhållanden och familjebildning skulle ge mer press och därmed depression, säger Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

Dålig ekonomi kan förstås spela in. Men studenterna känner sig också mer styrda och saknar inflytande över utbildningens upplägg.

– I arbetslivet är man inte pigg på nya arbetsvillkor, nya chefer och omorganisationer. Men för studenterna händer det hela tiden. Nya kurser, nya lärare, nya arbetsuppgifter och mål, säger Petter Gustavsson

Särskilt påfrestande är det för dem som känner tveksamhet inför sitt yrkesval.

– För de ambivalenta blir varje ny kurs stressande, för de motiverade är det istället en stimulans. De tveksamma urholkas allt mer under utbildningstiden. Utbildningarna skulle tjäna på att arbeta mer med motivationen och vinna över de tveksamma.

Tveksamma i riskzonen
Forskningsprojektet har också visat, intressant nog, att det inte är de mest engagerade som riskerar att bli utbrända utan snarare de som är osäkra och tveksamma till yrket.

– Det finns ett uttryck som säger att det bara är den som brinner som kan brinna upp, men forskningen ger inget stöd för det. Det är inte alls entusiasterna som råkar illa ut, säger Petter Gustavsson.

Nära var tredje nyutbildad sjuksköterska och lärare visade symptom på utbrändhet. Var tionde hade så grava symptom att man rent kliniskt skulle betrakta dem som utbrända.

– Vi har sett att de nyutexaminerade satsar i tid och energi under de första åren för att komma in i yrket. Privatlivet får stå tillbaka.

Framför allt för sjuksköterskorna går dock arbetsengagemanget ner efter det första året. Forskarna tolkar det som att de skulle behöva mer stimulans: fortbildning, möjligheter att specialisera sig och att utveckla kliniska erfarenheter. En annan sak som skulle förbättra för de nyutbildade är hur man arbetar med stress.

– I introduktionsprogrammen skulle man kunna jobba mer med stresshantering. Stress är ju en del av sjuksköterskeyrket. Kanske jobba mer strukturerat med att hantera stress och klinisk utveckling med hjälp av mentorer. Det skulle alla tjäna på.

Smärtproblem vanligt bland studenterna
Nästan alla sjuksköterskor får något slags arbetsplatsintroduktion, men forskarnas enkäter visar att färre än varannan lärare får en sådan mjukstart. Trots att deras forskning också visar att det har en skyddande effekt mot stressjukdom.

– Det är en tradition inom sjuksköterskeyrket att introduktion är viktigt, inte minst av patientsäkerhetsskäl. Internationellt sett finns denna typ av program även för lärare. Det har ju varit en del debatt i Sverige om varför detta inte finns på samma sätt för lärarna.

En annan oväntad sak som forskarna upptäckte var att de smärtproblem som ofta är typiska för yrkesverksamma – på grund av tunga lyft, ensidig belastning och så vidare – var lika vanliga bland studenterna som bland dem som börjat jobba.

– Här finns också ett uppdrag för utbildningarna: att stimulera studenternas arbete med sin hälsa och fysiska aktivitet.

Forskargruppen kommer att gå vidare och analysera det gedigna materialet utifrån betydelsen av ledarskap, förekomsten av kompetensutveckling, utvecklingen i andra hälsoaspekter med mera. De vill också göra motsvarande undersökningar för andra yrken.

– Vi skulle vilja bredda det här till exempelvis civilingenjörer och ekonomer. En möjlig fortsättning skulle också vara att hjälpa utbildningar och arbetsgivare som anordnar introduktionsprogram att ta fram och utvärdera olika stresshanterings- och motivationsåtgärder. Det finns lovande redskap för det som vi skulle vilja pröva, säger Petter Gustavsson.