Ny forskning ska göra det möjligt att jobba längre

Vi behöver höja pensionsåldern för att få ihop samhällsekonomin, hävdar allt fler. Men det ställer nya krav på arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Ett nytt forskningsprojekt undersöker vad som krävs för att vi ska kunna jobba högre upp i åldrarna.

- Det finns starka policysträvanden att öka antalet arbetade timmar i befolkningen. En väg man försöker gå för att göra detta är att höja pensionsåldern, säger Maria Albin vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

- Därför är det viktigt att undersöka hur hälsan påverkas av arbetsförhållanden när man arbetar längre upp i åldern och vilken roll ens hälsotillstånd spelar.

Hon leder en grupp på ett tiotal forskare som fått 3,8 miljoner kronor i forskningsbidrag från AFA Försäkring för att undersöka hur vi kan jobba längre. Projektet pågår i tre år och samlar bland annat ergonomer, socialmedicinare och sociologer.

- Vi vet till exempel att vissa arbeten är alltför fysiskt tunga för äldre. Att jobba i storkök och vissa arbetsuppgifter inom vården ligger till exempel på gränsen till vad man klarar redan i fyrtioårsåldern, säger Maria Albin.

Forskning och tillämpning
Som underlag för studien använder forskarna registerdata från Statistiska Centralbyrån om arbetslivets längd i en mängd olika yrken. Dessutom använder de material från en omfattande Malmöstudie med 28 000 deltagare som innehåller uppgifter om hälsa, tidpunkt för pension, arbetsförhållanden med mera. Den undersökningen gjordes för 18 år sedan och gör det bland annat möjligt att se hur det gått för svarspersonernas hälsa utifrån deras pensionsålder och arbetsförhållanden.

- Med dessa två angreppssätt får vi en bild av vad vi vill föreslå för att det ska bli möjligt att arbeta längre upp i åldrarna. Sedan försöker vi hitta företag som vill samarbeta med oss för att ta fram policies för så kallad age management, säger Maria Albin.

Utöver den vetenskapliga studien har projektet en tillämpad del där forskarna ska samarbeta med storföretag, småföretag och offentlig verksamhet för att ta fram riktlinjer och förhållningssätt som gör att äldre mår bra på jobbet.

- Det är viktigt att ha med olika slags företag. Vi tror nämligen att olika företag kräver skilda lösningar, säger Maria Albin.

Kan vara bra att jobba länge
De har redan nu vissa hypoteser om vad äldre arbetskraft behöver. Studier har visat att möjlighet att påverka jobbet själv och goda chanser till återhämtning är viktigt för äldre i arbetslivet.

- Vi tror också att det är viktigt att man känner att man är en tillgång för företaget, även om man närmar sig pensionen. Men så är det inte alltid. Det finns studier från offentlig sektor som visar att arbetsgivaren påbörjat nedräkningen redan när det gäller kvinnor som enbart är i medelåldern.

Det finns forskning som antyder att det snarare kan vara en fördel för hälsan att arbeta längre om arbetsförhållandena är mycket goda. Det är också något som det tiotal forskare som arbetar inom projektet hoppas få svar på.