Ingengörsstudenter prisas för uppsatser om arbetsmiljö

På arbetslivseventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan den 25 oktober offentliggjordes vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings pris Utmärkt arbetsmiljöuppsats. De två vinnande bidragen, från Lunds Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, handlar om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör, samt riskbedömningar kopplade till belastningsergonomi. 

– Alla tjänar på en bra arbetsmiljö. Genom att uppmärksamma utmärkta uppsatser om arbetsmiljö vill vi visa hur viktigt det är att det bedrivs studier och forskning som gör att vi kan fortsätta att göra framsteg för en bättre arbetsmiljö, säger Anna-Lisa Osvalder, professor vid Chalmers och ordförande i den jury som utsett pristagarna.

Två olika uppsatser har utsetts till vinnare i tävlingen:

Linus Ludvigsson, Lunds Tekniska Högskola, för uppsatsen "Emission and exposure assessment of arc discharge produced multiwalled carbon nanotubes in an industrial environment". Av juryns motivering framgår att Linus prisas för att i sitt examensarbete ha utvecklat en ny metod för att identifiera kolnanorör ur den komplexa blandningen av luftburna partiklar som finns i arbetsmiljön. Kolnanorör är en typ av fibermaterial som har unika egenskaper ur ingenjörssyfte, men som i djurförsök visats ha samma typ av skadliga effekter på lungvävnad som asbest.

Ann- Britt Gunnarsson och Minke Wersäll, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har vid sidan av sina arbeten vid Arbetsmiljöverket också studerat Ergonomi och MTO (Människa, Teknik och Organisation) vid KTH. De prisas nu för sin uppsats om utvärdering av riskbedömning med Hand Arm Riskbedömningsmetod, HARM. De har studerat HARM-metoden och hur man med den kan bedöma belastning på händer och armar vid manuellt arbete. Av juryns motivering framgår att Minke Wersäll och Ann-Britt Gunnarsson prisas för att resultaten av deras studie i hög grad kommer att vara praktiskt användbar för arbetsmiljöinspektörer och ergonomer inom företagshälsovården.

Priset Utmärkt arbetsmiljöuppsats ges ut av arbetsmiljöorganisationen Prevent och AFA Försäkring, som båda har Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.