Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling

AFA Försäkring är en av de största finansiärerna av forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet.

Nyhetsbrevet är gratis och skickas ut cirka 4 gånger per år.

Läs tidigare nummer av nyhetsbrevet Forskning och Utveckling