Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi 150 miljoner kronor på forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Sök medel för forskning om psykisk ohälsa

Tilläggsutlysning för FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa

Välkommen på informationsmöte om tilläggsutlysningen tisdag 3 december kl. 10.00–11.00 i AFA Försäkrings hörsal. Anmälan senast fredag 29/11: fou@afaforsakring.se.

Öppna anslagsomgångar

Logga in i FoU-portalen

Senaste nytt

20 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Kartläggning av säkerhetskulturen i byggbranschen, samband mellan stress, sömnbesvär och psykisk ohälsa och klassificering av olika former av långvarig smärta. Det är ämnena för tre av de sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 20 305 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års tredje anslagsomgång.

Läs mer om projekten

Postdoc-stöd till forskning om arbetsåtergång vid psykisk ohälsa

För sjunde året i rad delar AFA Försäkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja forskare i början av karriären. Lisa Holmlund, vid Karolinska Institutet, tilldelas 2019 års stöd för att studera en modell för samverkan mellan primärvården och arbetsgivaren när personer med psykisk ohälsa ska återgå i arbete.

Läs en intervju

Magnus Thordstein, forskare i Region Östergötland.

Mätning av nervfunktioner kan ge bättre undersökning av elskador

Magnus Thordstein, forskare i Region Östergötland, ska ta reda på om metoder för att mäta funktioner i nervsystemet också kan användas för att undersöka skador från elolyckor.

Läs mer om projektet

Birgitta Johansson, forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ny metod för att bedöma om personer med hjärntrötthet orkar arbeta

Birgitta Johansson, forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, ska utveckla en metod för bedömning av arbetsförmåga vid hjärntrötthet som kan ge säkrare diagnoser och bättre rehabilitering.

Läs mer om projektet

Therese Hellman, forskare vid Uppsala universitet.

Samtalsmetod kan underlätta återgång i arbete vid smärtrehabilitering

Therese Hellman, forskare vid Uppsala universitet, ska undersöka om samtalsmetoden Krav- och funktionsschema kan göra smärtrehabiliteringen mer arbetsinriktad.

Läs mer om projektet

12 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Metoder för undersökning vid elolyckor, bedömning av arbetsförmåga vid mental trötthet och arbetsinriktad rehabilitering vid långvarig smärta. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 12 092 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års andra anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten