Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Logga in i FoU-portalen

Senaste nytt

10 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöanpassad IT-systemutveckling, internetbaserad behandling av alkoholproblem och undersökning av hur arbetsmiljö, socialt liv och fritid påverkar arbetsförmågan vid sjukdom. Det är ämnena för de tre forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 9 928 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års första anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Metoder för systemutveckling kan ge bättre digital arbetsmiljö

Åsa Cajander, forskare vid Uppsala universitet, ska studera den digitala arbetsmiljön inom vård och administration och vidareutveckla tre metoder för systemutveckling.

Läs mer om projektet

Hållbart arbetsliv årskonferens 2

Den 20 februari hölls den andra årskonferensen för FoU-programmet Hållbart arbetsliv på AFA Försäkring. Forskarna som beviljats anslag i det treåriga programmet berättade om sina resultat när nu ett år återstår.

Läs mer om konferensen och projekten

Slutkonferens för Kronisk smärta

Den 14 februari hölls slutkonferens för FoU-programmet Kronisk smärta på World Trade Center i Stockholm. Under dagen presenterades resultat från de 13 forskningsprojekt som ingått i programmet.

Läs mer om konferensen och projekten

Startkonferens för Ung i arbetslivet

Den 5 februari hölls startkonferens för FoU:s program om ungas arbetsliv på AFA Försäkring i Stockholm. Åtta forskare har beviljats anslag i programmet och sju av dem var på plats för att presentera projekten.

Läs mer om konferensen och projekten

28 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Hjälpmedel i badrum, individuell schemaplanering och trakasserier, hot och våld i hotell- och restaurangbranschen. Det är ämnena för tre av de nio forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 28 246 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års fjärde anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten