150 miljoner till forskning varje år

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Läs vår rapport om Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

I denna rapport har vi valt att använda vår skadedatabas för att belysa arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland yrken inom handel och restaurang. Dessa yrkesgrupper tillhör inte de mest skadedrabbade, men är ofta en väg in på arbetsmarknaden bland många unga.

Läs mer i rapporten

Senaste nytt

22 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Organisering av arbetet så att fler kan jobba längre, behandling av diskbråck och en modell för bedömning av den mentala påfrestningen vid monteringsarbete i industrin. Det är ämnena för tre av de tio forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som har beviljats totalt 22 191 000 kronor av AFA Försäkring i 2017 års fjärde anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Nytt forskningsprojekt vill öka kunskapen om kemikalierisker i skönhetsbranschen

Sara Gunnare, forskare på Karolinska Institutet, har beviljats anslag för att kartlägga ögonfransstylisters och nagelteknologers arbetsmiljö och för att mäta deras exponering för akrylater.

Läs mer om forskningsprojektet

Arbete och Hälsa – Nordens äldsta arbetsmiljötidskrift firade 50 år

Den 30 november firade AFA Försäkring Arbete och Hälsas 50-årsjubileum och uppmärksammade kunskapsöversikter som publicerats inom arbetsmiljöområdet genom åren.

Läs mer om dagen

Nytt projekt studerar fysiska och psykosociala orsaker till lång sjukfrånvaro i vården

Magnus Helgesson, forskare på Karolinska Institutet, har beviljats anslag för att studera utvecklingen av fysisk och psykosocial belastning i vård- och omsorgssektorn.

Läs mer om forskningsprojektet

Ny forskning om skolledares hälsa och arbetsorganisation

Roger Persson, forskare på Lunds universitet, har beviljats anslag för att kartlägga tidiga tecken på utmattning hos skolledare och för att ta reda på hur de uppfattar sina organisatoriska förutsättningar.

Läs mer om forskningsprojektet

Startkonferens för FoU:s hjärt- och kärlprogram

Den 17 oktober hölls startkonferens för FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom på AFA Försäkring i Stockholm. Ledarna för de sex forskningsprojekt som ingår i programmet var alla på plats och presenterade sina projektidéer.

Läs mer om konferensen

2017 års post doc-stöd till forskning om kvinnors hjärthälsa

Sofia Sederholm Lawesson tilldelas AFA Försäkrings årliga post doc-stöd på två miljoner kronor för att studera hur goda levnadsvanor kan skydda kvinnor som genomgått klimakteriet eller har nedsatt njurfunktion från hjärtinfarkt.

Läs mer i en intervju med Sofia Sederholm Lawesson

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

AFA Försäkring bjuder in till en FoU-dag med fokus på digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö. Vad säger forskningen redan nu om hur arbetsmiljön har förändrats? Hur ser det ut framåt? Vilka nya risker behöver arbetsgivare vara medvetna om? Eventet hålls i Karlstad den 14 nov. 

Läs mer om dagen

FoU-information

Beviljade medel

Här finns information om vilka projekt som beviljats medel i AFA Försäkrings senaste utlysning.

Till beviljade anslag 2016