150 miljoner till forskning varje år

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Ny rapport - Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

I denna rapport har vi valt att använda vår skadedatabas för att belysa arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland yrken inom handel och restaurang. Dessa yrkesgrupper tillhör inte de mest skadedrabbade, men är ofta en väg in på arbetsmarknaden bland många unga.

Läs mer i rapporten

Senaste nytt

Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

AFA Försäkring bjuder in till en FoU-dag med fokus på digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö. Vad säger forskningen redan nu om hur arbetsmiljön har förändrats? Hur ser det ut framåt? Vilka nya risker behöver arbetsgivare vara medvetna om? Eventet hålls i Karlstad den 14 nov. 

Läs mer om dagen

FoU-information

Beviljade medel

Här finns information om vilka projekt som beviljats medel i AFA Försäkrings senaste utlysning.

Till beviljade anslag 2016