Stöd till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

28 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Hjälpmedel i badrum, individuell schemaplanering och trakasserier, hot och våld i hotell- och restaurangbranschen. Det är ämnena för tre av de nio forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 28 246 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års fjärde anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Tekniska hjälpmedel i badrum kan ge bättre arbetsmiljö och tryggare hemmiljö

Linda Rose, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, ska undersöka hur tekniska hjälpmedel som vridbara toalettstolar kan bidra till en bättre arbetsmiljö och en tryggare hemmiljö.

Läs mer om projektet

Forskning om individuella arbetsscheman i vården kan främja medarbetarnas hälsa

Anna Dahlgren, forskare vid Karolinska Institutet, ska studera hur individuell schemaplanering används inom vården för att se hur den kan främja personalens hälsa och bidra till en bättre vård.

Läs mer om projektet

Ny forskning ska granska trakasserier i hotell- och restaurangbranschen

Kristina Zampoukos, forskare vid Mittuniversitetet, ska undersöka förekomsten av sexuella eller rasistiska trakasserier och hot och våld i hotell- och restaurangbranschen.

Läs mer om projektet

20 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Destruktivt ledarskap, luftburna virus och vårdpersonalens upplevelse av övergången till digital vård. Det är ämnena för tre av de sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 20 061 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års tredje anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Ny forskning kan minska luftburen smittspridning i vården

Jakob Löndahl, vid Lunds tekniska högskola, ska forska inom ämnet virusinfektioner för att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården.

Läs mer om projektet

Forskning som kan förebygga destruktivt ledarskap i arbetslivet

Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå universitet, ska undersöka om arbetsmiljön kan vara en orsak till att chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

Läs mer om projektet

Läs om AFA Försäkrings FoU-verksamhet

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Här kan du läsa årsrapporten för 2017.

Till årsrapporten