150 miljoner till forskning varje år

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer varje år forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor.

Senaste nytt

20 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Destruktivt ledarskap, luftburna virus och vårdpersonalens upplevelse av övergången till digital vård. Det är ämnena för tre av de sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 20 061 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års tredje anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Ny forskning kan minska luftburen smittspridning i vården

Jakob Löndahl, vid Lunds tekniska högskola, ska forska inom ämnet virusinfektioner för att förebygga smitta mellan patienter och personal inom vården.

Läs mer om projektet

Forskning som kan förebygga destruktivt ledarskap i arbetslivet

Susanne Tafvelin, forskare vid Umeå universitet, ska undersöka om arbetsmiljön kan vara en orsak till att chefer utvecklar destruktiva ledarbeteenden.

Läs mer om projektet

Smarta kläder kan ge bättre ergonomiska riskbedömningar

Mikael Forsman, forskare på Karolinska Institutet, ska undersöka om kläder med sensorer kan ge bättre bedömningar av arbetsställningar och till och med en varning om man till exempel håller armen i fel vinkel.

Läs mer om forskningsprojektet

Post doc-stöd till forskning om sjukdom i luftvägarna

För sjätte året i rad delar AFA Försäkring ut ett stöd på två miljoner kronor till forskare som är i början av sin karriär. 2018 års stöd går till Juan Wang för studier av riskfaktorer i arbetslivet som kan leda till sjukdom i luftvägarna.

Läs en intervju med årets post doc-mottagare 

Forskning om musikers medhörning kan förebygga hörselskador

Arne Nykänen, forskare vid Luleå tekniska universitet, ska studera hur så kallade in-ear-monitorer kan användas för att minska risken för hörselskador hos musiker, publik och krogpersonal.

Läs mer om forskningsprojektet

Studie av samband mellan psykosocial miljö och fysisk belastning i äldreomsorgen

David Hallman, forskare på Högskolan i Gävle, ska undersöka hur psykosociala faktorer påverkar den fysiska belastningen i arbetet med äldre.

Läs mer om forskningsprojektet

21 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Hörselskonande användning av in-ear-monitorer, smarta kläder för bedömning av arbetsergonomi och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för fysisk belastning. Det är ämnena för tre av de åtta forskningsprojekt som beviljats totalt 21 487 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års andra omslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Ny forskning om kroppskamerors påverkan på arbetsmiljön i bevakningsbranschen

Cecilia Hansen Löfstrand, forskare vid Göteborgs universitet, ska studera vad det innebär för arbetsmiljön när medarbetare på två bevakningsföretag bär kamera i offentliga miljöer.

Läs mer om forskningsprojektet

Studie av mobila team i hemsjukvården och deras effekt på arbetsmiljön

Christofer Rydenfält, forskare vid Lunds universitet, ska undersöka hur arbetet i tvärprofessionella vårdteam påverkar arbetsmiljön för anställda i hemsjukvården och hemtjänsten.

Läs mer om forskningsprojektet

Utlysning: Programmet Ung i arbetslivet

Hittills har det inte forskats så mycket på unga i arbete, samtidigt som långa sjukskrivningar ökar bland yngre. På uppdrag av arbetsmarknads parter satsar AFA Försäkring nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.

Läs mer om programmet och ansök

Läs om AFA Försäkrings FoU-verksamhet

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Här kan du läsa årsrapporten för 2017.

Till årsrapporten