Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi 150 miljoner kronor på forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Öppna anslagsomgångar

Logga in i FoU-portalen

Senaste nytt

30 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Säkrare arbetsmiljö inom hästnäringen, kartläggning av hälsofarliga rengöringsmedel och förstoringsglasögon för kirurger. Det är ämnena för tre av de tretton forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års fjärde anslagsomgång.

Läs mer om projekten

Forskaren Ing-Marie Andersson utanför ett stall med en framtittande häst.

Ny forskning för säkrare arbetsmiljö i hästbranschen

Arbetet på ridskolor och i travstall är fysiskt påfrestande och risken för olyckor är stor. Ing-Marie Andersson, vid Högskolan Dalarna, ska utveckla metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hästbranschen som kan göra stallen säkrare.

Läs mer om projektet

Forskaren Linda Schenk i en korridor på Karolinska Institutet.

Ökad kunskap om rengöringsmedel kan minska risken för ohälsa

Kemikalier för rengöring orsakar frätskador, luftvägsbesvär och hudsjukdomar, men det saknas samlad kunskap om hur de påverkar vår hälsa. Linda Schenk, vid Karolinska Institutet, ska undersöka användningen av rengöringsmedel i arbetslivet för att förebygga skador och sjukdomar orsakade av dessa produkter.

Läs mer om projektet

Forskaren Mikael Forsman på AFA Försäkrings takterrass en klar januaridag.

Prismatiska förstoringsluppar kan minska kirurgers nackbelastning

Kirurger får ofta ont i nacken av att arbeta framåtlutade med förstorande glasögonluppar och pannlampa. Forskaren Mikael Forsman ska undersöka om prismatiska luppar, som bryter synfältet nedåt och möjliggör en mer upprätt arbetsställning, kan minska belastningen på kirurgers nackar.

Läs mer om projektet

Årskonferens 2 för FoU:s hjärt- och kärlprogram

Den 27 november 2019 hölls den andra årskonferensen för FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom på AFA Försäkring i Stockholm. De sex forskare som medverkar i programmet berättade om sina pågående projekt. Dessutom presenterades en kunskapsöversikt om arbete efter hjärtinfarkt och nya rön om arbetets betydelse för lungsjukdom.

Läs mer om konferensen

20 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Kartläggning av säkerhetskulturen i byggbranschen, samband mellan stress, sömnbesvär och psykisk ohälsa och klassificering av olika former av långvarig smärta. Det är ämnena för tre av de sex forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 20 305 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års tredje anslagsomgång.

Läs mer om projekten