150 miljoner till forskning varje år

En viktig del av vår verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor varje år, till nytta för arbetslivet.

Senaste nytt

19 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Mobila hemsjukvårdsteams påverkan på arbetsmiljön, bärbara kroppskamerors betydelse för väktares arbetsmiljö och behandling vid avslitning av hamstringsmuskelns fäste. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats totalt 19 382 000 kronor av AFA Försäkring i 2018 års första anslagsomgång.

Läs mer om forskningsprojekten

Utlysning: Programmet Ung i arbetslivet

Hittills har det inte forskats så mycket på unga i arbete, samtidigt som långa sjukskrivningar ökar bland yngre. Nu satsar AFA Försäkring 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.

Läs mer om programmet och ansök

Läs om AFA Försäkrings FoU-verksamhet

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Här kan du läsa årsrapporten för 2017.

Till årsrapporten

Årskonferens för programmet Hållbart arbetsliv

Den 20 februari hölls konferens för FoU:s program Hållbart arbetsliv på AFA Försäkring i Stockholm. De åtta forskare som beviljats anslag i programmet berättade hur långt de har kommit i sina projekt sedan starten för ett år sedan.

Läs mer och se filmade intervjuer med forskarna

Ny modell ska förebygga mental arbetsbelastning

Cecilia Berlin, forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har beviljats anslag för att utveckla en modell för bedömning av kognitiv belastning vid monteringsarbete.

Läs mer om forskningsprojektet

Ny forskning om åldersmedvetet ledarskap

Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet, har beviljats anslag för att i samarbete med Helsingborgs stad öka chefers kunskap om åldrande i arbetslivet.

Läs mer om forskningsprojektet

Forskare utvecklar ny behandling av diskbråck med ischias

Kjell Olmarker, forskare på Göteborgs universitet, har beviljats anslag för att studera diskbråckets uppkomst och för att utveckla ett läkemedel som tar bort den smärta bråcket orsakar.

Läs mer om forskningsprojektet

Läs vår rapport om Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

I denna rapport har vi valt att använda vår skadedatabas för att belysa arbetsolyckor och sjukfrånvaro bland yrken inom handel och restaurang. Dessa yrkesgrupper tillhör inte de mest skadedrabbade, men är ofta en väg in på arbetsmarknaden för unga.

Läs mer i rapporten